O BAHOVIM CVETNIM ESENCIJAMA

Sistem Bahovih  cvetnih esencija stvorio je dr. Edvard Bah ( 1886-1936), britanski lekar, bakteriolog i u upotrebi je još od 30-ih godina prošlog veka.  Sistem je sačinjen iz 38 esencija koje tretiraju različita mentalna i emotivna stanja. Esencije deluju pre svega na uzrok unutrašnje neravnoteže u kojoj se čovek našao , pomažući mu da povrati mentalni i emotivni balans i tako započne proces isceljenja. 

Sve esencije su prirodne,  napravljene od biljaka , nemaju kontraindikacija, komplementarne su sa svim ostalim terapijama i  mogu ih koristiti bebe, trudnice, mame dojilje i vrlo stari i bolešću isrpljeni ljudi. Koriste se i u tretmanu životinja i kućnih biljaka.

Osim što otklanjaju emotivne i mentalne patnje, eliminišu i unutrašnje blokade i na taj način nam omogućavaju da ponovo razvijemo svoje potencijale ( sposobnosti i veštine) koje su blokirane nekim negativnim osećanjima ili iskustvima.

Upotreba je jednostavna i ne postoji mogućnost predoziranja.

Esencije tretiraju svako poznato emotivno i mentalno stanje bilo da je ono deo nase ličnosti i karaktera ili je nastalo kao rezultat okolnosti u kojima smo se našli.

Svakom  fizičkom stanju neravnoteže predhodila je neravnoteža na emotivnom i mentalnom nivou. Zato tretiramo osobu, a ne njen simptom. Bavimo se uzrokom kako se problem ne bi vraćao.

Naše brige, strahovi, nesigurnosti, apatija, depresija, osećaj usamljenosti, manjak samopoštovanja i samopouzdanja, teškoća da postavimo lične granice i kažemo „NE“, potreba da preuzimamo krivicu na sebe ili da druge krivimo za sopstveni neuspeh, naša posesivnost, ljubomora, netolerancija, nervoza, nestrpljenje, „kratak fitilj“, stanje šoka, anksioznost, dečije noćne more, perfekcionizam, borba sa viškom kilograma sve su to samo neke od neravnoteža koje esencije uspešno transformišu.

Izuzetna su podrška u stanju stresa, malodušnosti, mentalnog i fizičkog umora, apatije, kod problema sa adaptacijom na novu sredinu ili nove uslove života, nostalgije za domovinom kao i tokom tinejdžerskog doba, u periodu razvoda i smrtnih slučajeva.

Tretiraju stanja izmenjenih emocija i u vreme PMS-a, u trudnoći, nakon porođaja, tokom menopauze, praktično svako emotivno i mentalno stanje neravnoteže u koju zapadnemo moguće je ublažiti, neutralisati i transformisati.